Tuesday, June 1, 2010

Tak večer jdu zkontrolovat děti jak spinkají a Bert si prostě spí na bobečku u skřínky...